Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

 

Elérhetőség:

 

1051 Budapest, Zrínyi u. 3.

Levélcím: 1372 Postafiók 450.

Tel: +36-1-886-9300

Fax: +36-1-886-9460

E-mail cím: ogyei@ogyei.gov.hu

 

2015. március 1-én öt különféle szervezet összevonásával létrejött az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), melynek keretében az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI), az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI), az Országos Tisztifőgyógyszerészet ( korábban OTH részeként működött), a Technológiai Értékelő Iroda (TÉI) és az Eszközminősítő és Kórháztechnikai Igazgatóság (EMKI) egyesült.

 

Az OGYÉI 400 munkatársával látja el a jogszabályok szerinti feladatait.

 

Az OGYÉI tevékenységei:

  1. Ellátja a gyógyszer-felügyeleti hatósági, piacfelügyeleti hatósági, egészségügyi géntechnológiai hatósági, továbbá, adatgyűjtési, elemzési, értékelési, kutatási, szakértői és szakmai módszertani támogatási feladatokat. 
  2. Az élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, valamint a kozmetikai termékekkel összefüggő szakterületen ellátja a hatósági, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, értékelési szakvéleményezési, koordinálási, szakmai módszertani, szakmai felügyeleti, tájékoztatási, valamint hazai, nemzetközi és tagállami szakértői feladatokat. 
  3. Ellátja a gyógyszer-ellátással kapcsolatos hatósági feladatokat, a gyógyszertárak működésének és gyógyszerellátási tevékenységének ellenőrzését, koordinálását, felügyeletét, a megyei, illetve fővárosi tisztifőgyógyszerészek, tisztigyógyszerészek felügyeletét. 
  4. Ellátja a gyógyászati segédeszközök minősítésével, az egészségügyi szolgáltatók orvostechnikai, technológiai beruházásaival, üzemeltetésével kapcsolatos szakértői feladatokat. 
  5. Egészségügyi technológiaértékelési feladatokat lát el; technológiaértékeléssel, finanszírozási protokollokkal kapcsolatos kutatások végez a támogatáspolitika területén.  

 

Az élelmezés-egészségügy területén az Intézet kiemelt célja az egészséges táplálkozás megvalósítása a hazai lakosság lehető legszélesebb körében. Ennek érdekében kiemelt figyelmet fordít a lakosság, és egyes sérülékeny lakossági csoportok táplálkozására, a különleges táplálkozási célú élelmiszerekre, az étrend-kiegészítőkre, a kozmetikumokra, valamint az oktatási és nevelési intézményekben és a fekvőbeteg gyógyintézeti betegélelmezés keretében nyújtott étkezésre. Aktívan részt vesz a fenti szakterületeken az Európai Unió szakértői döntéshozatali folyamatában és a nemzetközi tudományos szervezetek szakmai munkájában. Említésre méltó az Intézet hazai és nemzetközi tudományos pályázati aktivitása is.

Az OGYÉI ellátja az étrend-kiegészítő és különleges táplálkozási célú élelmiszerek notifikálási és szakértői feladatait, nemzeti kozmetikai hatóságként Kozmetikai Toxikológiai Központot működtet, valamint fogadja és kivizsgálja a kozmetikai termékekkel kapcsolatos súlyos nemkívánatos hatásokat.

A több mint egy évtizede akkreditált státusszal rendelkező Élelmiszerkémiai és Analitikai Laboratóriuma a klasszikus és nagyműszeres vizsgálatok gazdag tárházát biztosítja az élelmiszerek és kozmetikai termékek összetevőinek, és biológiailag aktív komponenseinek meghatározására.

A hazai és a nemzetközi tudományos szervezetekben való aktív szakértői közreműködés biztosítja, hogy a lakosság körében egyre nagyobb arányban megjelenő táplálkozással összefüggő megbetegedések prevenciójában a globális szemléletmód érvényesüljön hazánkban is.