Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet

NEFI bemutatkozó

A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) az Emberi Erőforrások Minisztériumának speciális országos népegészségügyi módszertani háttérintézménye, melynek fő működési területei az egészségfejlesztés, a lakóhelyközeli egészségügyi ellátás, kiemelten az alapellátás és a gyermekegészségügy. Tevékenységének fókuszában egyrészt az elsődleges megelőzés, azaz az egészséges életmód támogatása és a kockázati egészségmagatartások visszaszorítása, másrészt a lakóhelyközeli ellátás szolgáltatásainak népegészségügyi szempontú megerősítése áll.

 

A NEFI célkitűzéseinek elérését nagyban elősegítik a szakmai irányítása alatt álló országos szakmai hálózatok, melyeknek tagjait bevonja a nemzetközi szakirodalom, valamint a saját kutatásai alapján kidolgozott modellprogramok kipróbálásába, majd helyi alkalmazásába. A szakmai hálózatok munkájának támogatásaként számukra továbbképzést, tanácsadást nyújt, módszertani szakanyagokat biztosít, illetve részt vállal a helyben nyújtott szolgáltatások eredményességének monitorozásában, értékelésében. Az Intézet együttműködik más szektorok állami, gazdasági és civil szereplőivel, szakmai hálózatai segítségével eléri valamennyi népegészségügyi szempontból fontos színteret, így az egészséget javító programok megvalósításába bevonja a családokat, a köznevelési intézményeket, a munkahelyeket, a lakóhelyi közösségeket valamint az egészségügyi szolgáltatókat.

 

Az egyénekre és közösségekre irányuló programok mellett a NEFI – az EMMI háttérintézményeként szorosan együttműködve az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal – kiemelt fontosságú feladata az egészségügyi szakpolitika döntéshozatalának támogatása. Ennek részeként monitorozza a lakosság egészségét és az azt befolyásoló legfontosabb tényezőket. Az eredményeket a döntéshozók és a szakemberek számára készített jelentések formájában teszi közzé. Javaslatokat tesz a lakosság egészségének javítását célzó beavatkozásokra, valamint az egészségfejlesztés, az alapellátás és a gyermekegészségügy szolgáltatásainak fejlesztésére.

 

A NEFI munkájának szakmai színvonalát széleskörű szakmai beágyazottsága biztosítja. Ezt a hazai orvos- és egészségtudományi egyetemek tanszékeivel, illetve más egyetemek szakembereivel való különböző projektekben történő együttműködése alapozza meg. A nemzetközi együttműködések, különösen az Egészségügyi Világszervezettel, az Európai Unió intézményeivel és más tagállamok szakmai társszervezeteivel való közös munka, ugyancsak jelentősen hozzájárulnak az Intézet szakmai elismertségének növeléséhez. A NEFI munkaszervezését a különböző szakmai hátterű, magasan kvalifikált szakemberek projektszerű – mátrix jellegű – együttműködése jellemzi. Ez a problémamegoldási megközelítés lehetőséget nyújt az egészségfejlesztés és a lakóhelyközeli egészségügyi ellátás területén jelentkező feladatok innovatív és eredményes ellátására.

 

 

NEFI jövőkép

 

A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet országos módszertani központként szakmailag irányítja, összehangolja az egészségfejlesztés és az alapellátás, a lakóhelyközeli egészségszolgáltatások hazai rendszerét és az egészség választásához szükséges információkkal látja el a lakosságot. Meghatározó szerepet tölt be az egészséget érintő szakpolitikai döntési folyamatokban.

 

NEFI küldetés

 

Azért dolgozunk, hogy az egészségkultúra fejlődjön, az egészség választása elsődleges szempont legyen az egyének, családok, közösségek, valamint a szakemberek és a döntéshozók számára. Tevékenységünkkel hozzájárulunk az egészséges életkezdethez és ahhoz, hogy mindenki tovább élhessen egészségben. Itt az EGÉSZSÉG az ÜGY!

 

 

Kapcsolat:

Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel: (1) 428-8272

E-mail: titkarsag@nefi.hu

Web: http: //www.nefi.hu/ | http://egeszseg.hu/